வழக்கு - ஆய்வு

ஏழ்மையான மற்றும் மிகவும் பின்தங்கியவர்களுக்கு மினி அங்கன்வாடிகள்  உதவ முடியும்

ஏழ்மையான மற்றும் மிகவும் பின்தங்கியவர்களுக்கு மினி அங்கன்வாடிகள் உதவ...

ஒடிசாவின் பல்லஹாரா ஒன்றியம் சசகுர்ஜாங் ஊராட்சி கிராம சபா (கிராமக்குழு) கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. 5,000 மக்கள்தொகை...