வாழ்க்கை முறை நோய்கள்

அதிக எடை அல்லது பருமன் கொண்ட இந்திய பெண்கள்; அவர்களில் பெரும்பாலோர் பணக்காரர் மற்றும் நகர்ப்புறவாசிகள்

அதிக எடை அல்லது பருமன் கொண்ட இந்திய பெண்கள்; அவர்களில் பெரும்பாலோர்...

புதுடெல்லி: பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மத்தியில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இந்தியாவில் பரவலாக இருந்தாலும், பெண்கள், குறிப்பாக...

2இல் 1 இந்திய நீரிழிவு நோயாளிகள் தங்களது நிலை தெரியாமல் உள்ளனர்: ஆய்வு

பெங்களூரு: நீரிழிவு நோயுடன் வாழும் ஒவ்வொரு இரண்டு இந்தியர்களில் ஒருவருக்கு (47%), அவர்களின் நிலை பற்றி தெரியாது; மேலும்...

2இல் 1 இந்திய நீரிழிவு நோயாளிகள் தங்களது நிலை தெரியாமல் உள்ளனர்: ஆய்வு

ஒயிட் காலர் வேலையால் இந்தியர்களுக்கு உடல் பருமன், நாள்பட்ட நோய் ஏற்படும் ஆபத்து

மும்பை: ஒயிட் காலர் பணி எனப்படும் அமர்ந்து வேலை பார்ப்போருக்கு, அவர்களின் குறைந்த உடலுழைப்பு காரணமாக சராசரி உடல் நிறை...

ஒயிட் காலர் வேலையால் இந்தியர்களுக்கு உடல் பருமன், நாள்பட்ட நோய் ஏற்படும் ஆபத்து

ஆரோக்கியமான உடற்குடல் இந்திய வாழ்க்கை முறை -நோய்களுக்கு எதிரான அரண் ஆவது எப்படி?

மவுண்ட் அபு (ராஜஸ்தான்): பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு, மிகைப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுப்புற சூழல் சுத்திகரிப்பு, நகர்ப்புற வாழ்க்கை...

ஆரோக்கியமான உடற்குடல் இந்திய வாழ்க்கை முறை -நோய்களுக்கு எதிரான அரண் ஆவது எப்படி?