கோவிட்டுக்கு பின் சோர்வு, மனத்திறன் குறைவு உண்மையானவை, ஆனால் நிரந்தரமாக இல்லை

'கோவிட்டுக்கு பின் சோர்வு, மனத்திறன் குறைவு உண்மையானவை, ஆனால் நிரந்தரமாக இல்லை'

மும்பை: கோவிட்-19 தொற்றில் இருந்து மீண்ட பல நோயாளிகள், தொடர்ந்து சோர்வு மற்றும் மறதி ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டனர், இந்நில...

'பி.எம். 2.5 உடன் கலந்துவிடும் வைரஸ் துகள்கள் கொடிய விருந்துக்கு வழிவகுக்கிறது'

மும்பை:டெல்லியில் அதிக எண்ணிக்கையிலான புதிய கோவிட் -19 வழக்குகள் பதிவாகியிருப்பது “காற்று மாசுபாட்டின் நேரடி விளைவு” என்ற...

பி.எம். 2.5 உடன் கலந்துவிடும் வைரஸ் துகள்கள்  கொடிய விருந்துக்கு வழிவகுக்கிறது

‘கோவிட் இல்லாத பகுதிகளில் பகுதி நேரமாவது பள்ளிகள் திறக்கப்பட வேண்டும்’

மும்பை: “தொற்றுநோய் நமக்கு பெரிய பாடத்தை கற்பித்திருந்தால், அது நமது பொது சுகாதார அமைப்பை வலுப்படுத்துவது ஆகும்” என்று பு...

‘கோவிட் இல்லாத பகுதிகளில் பகுதி நேரமாவது பள்ளிகள் திறக்கப்பட வேண்டும்’

‘விரைவான மருந்து மேம்பாடு கோவிட்டுக்கு பிந்தைய புதிய இயல்பு’

மும்பை: கோவிட்-19 தொற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும்போது, “நாம் 2020 பிப்ரவரி நிலைக்கு ரும்பப் போவதில்லை”; காசநோய் மற்...

‘விரைவான மருந்து மேம்பாடு கோவிட்டுக்கு பிந்தைய புதிய இயல்பு’

கோவிட்-19 தடுப்பூசி சோதனைகளில் வெளிப்படைத்தன்மை முக்கியமானது: கிரண் மஜும்தார்-ஷா

மும்பை: கோவிட் -19 தொற்றுக்கு தடுப்பூசி கிடைக்கும்போது அதை வழங்குவது ஒரு “சிக்கலான கேள்வி”, மற்றும் குளிர்பதன-சங்கிலி தொழ...

கோவிட்-19 தடுப்பூசி சோதனைகளில் வெளிப்படைத்தன்மை முக்கியமானது: கிரண் மஜும்தார்-ஷா

'வாஷிங்டன் டி.சி, மாட்ரிட் நகரங்களின் ஒரு மில்லியன் இறப்புகளோடு ஒப்பிட்டால் டெல்லியில் மூன்று மடங்கு குறைவு'

மும்பை: உலகின் மொத்த கோவிட்-19 வழக்குகளில் இந்தியாவில் சுமார் 19% இருந்தாலும், அதில் 10% இறப்புகளே உள்ளதாக தரவு காட்டுகிற...

வாஷிங்டன் டி.சி, மாட்ரிட் நகரங்களின் ஒரு மில்லியன் இறப்புகளோடு ஒப்பிட்டால் டெல்லியில் மூன்று மடங்கு குறைவு

‘கோவிட் விளைவுகளுக்கு நீரிழிவை கட்டுப்படுத்துதல் ஒரு நல்ல குறிகாட்டி’

மும்பை: பலர் தங்களது உயிரை இழக்கிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் முன்பிருந்த நிலைமைகள் அல்லது இணை நோய்களால் பாதிக்கப்படுவதாகும...

‘கோவிட் விளைவுகளுக்கு  நீரிழிவை கட்டுப்படுத்துதல் ஒரு நல்ல குறிகாட்டி’

‘கோவிட் கற்பித்த பாடங்கள்: அடிப்படை சுகாதாரம், மேற்பார்வை மற்றும் பொது சுகாதாரத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள்’

மும்பை: உடல் நலம் தொடர்பான செலவினங்களை, இந்தியா காலவரையின்றி குறைத்து வருகிறது; அத்துடன், கோவிட்-19 ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள...

‘கோவிட் கற்பித்த பாடங்கள்: அடிப்படை சுகாதாரம், மேற்பார்வை மற்றும் பொது சுகாதாரத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள்’