நீடித்த கோவிட்டுக்கு  ஏன் அங்கீகாரம், பணியிடத்தில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் தேவை

நீடித்த கோவிட்டுக்கு ஏன் அங்கீகாரம், பணியிடத்தில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் தேவை

ஜெய்ப்பூர்: கோவிட் -19ல் இருந்து மீண்டு, ஒரு மாதத்திற்கும் பிறகும், நுரையீரல் ஆய்வாளரும் தீவிர சிகிச்சை நிபுணருமான அபிஷேக...

சில மாநிலங்கள் ஏன் காசநோய்-கோவிட் என்ற இரட்டைச்சுமையுடன் போராடுகின்றன

ஜெய்ப்பூர்: கர்நாடகாவின் தும்கூரில் அரசு திட்டத்தின் கீழ் 48 வயதான கெஞ்சம்மா, காசநோய் (டிபி) மருந்துகளை உட்கொள்ளத் தொடங்க...

சில மாநிலங்கள் ஏன் காசநோய்-கோவிட் என்ற இரட்டைச்சுமையுடன் போராடுகின்றன

இந்தியாவுக்கு ஏன் இரு குழந்தை சட்டம் தேவையில்லை

ஜெய்ப்பூர்: மாநிலங்களில் கருவுறுதல் வீதங்கள் வீழ்ச்சியடைந்து வரும் சூழலில், சமீபத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுதாரர் ஒருவர்...

இந்தியாவுக்கு ஏன் இரு குழந்தை சட்டம் தேவையில்லை

தடுப்பூசிகள் ஏன் உடனடியாக நம்மைகோவிட்டுக்கு முந்தைய வாழ்க்கை முறைக்கு அழைத்துச் செல்லாது

ஜெய்ப்பூர்: டிசம்பர் 8, 2020 அன்று, இங்கிலாந்து (UK) தனது வயதான மக்களுக்கு கோவிட் -19 தொற்றுக்கு எதிராக ஃபைசர் மற்றும் பய...

தடுப்பூசிகள் ஏன் உடனடியாக நம்மைகோவிட்டுக்கு முந்தைய வாழ்க்கை முறைக்கு அழைத்துச் செல்லாது

ஜெய்ப்பூர் தனது சுகாதார ஊழியர்களை தொற்றுநோயில் இருந்து எப்படி பாதுகாத்தது

ஜெய்ப்பூர் மற்றும் டெல்லி: தேவையான நேரத்தில் சரியானபடி கோவிட்-19 பரிசோதனைகள், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வசதிகள், பாதுகாப்பு...

ஜெய்ப்பூர் தனது சுகாதார ஊழியர்களை தொற்றுநோயில் இருந்து எப்படி பாதுகாத்தது