சந்தேகத்திற்கிடமான கோவிட் வழக்குகளையும் இந்தியா பதிவு செய்ய வேண்டும்

'சந்தேகத்திற்கிடமான கோவிட் வழக்குகளையும் இந்தியா பதிவு செய்ய வேண்டும்'

மும்பை: இந்தியா இப்போது ஒருநாளைக்கு 2,00,000 புதிய கோவிட் -19 வழக்குகளைக் காண்கிறது. அத்துடன், நாடு முழுவதும் பல மாநிலங்...

'இந்தியாவுக்கு தினமும் 10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான கோவிட் தடுப்பூசி தேவை, ஆனால், பாதிக்கும் குறைவாக உற்பத்தியாகிறது'

மும்பை: இந்தியாவில், இரண்டாவது அலையின் போது கோவிட்-19 வழக்குகள் தொடர்ந்து சாதனை அளவிற்கு உயர்ந்து வருவதால், ஒரு நடுத்தரத்...

இந்தியாவுக்கு தினமும் 10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான கோவிட் தடுப்பூசி தேவை, ஆனால், பாதிக்கும் குறைவாக உற்பத்தியாகிறது

'கோவிட் இரண்டாவது அலையை கையாள நாம் சிறப்பாக பொருந்தி உள்ளோம்'

மும்பை: இந்தியா முழுவதும், பல பொது முடக்கம் நடைமுறைக்கு வருகின்றன, குறிப்பாக நாடு முழுவதும் ஒப்பிட்டால் மகாராஷ்டிராவில் ...

கோவிட் இரண்டாவது அலையை கையாள நாம் சிறப்பாக பொருந்தி உள்ளோம்

'கடும் ஊரடங்கு மிக செலவானது மற்றும் கோவிட் -19 பரவலைத் தடுக்க பயனற்றது'

மும்பை: 'கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் மிகப்பெரிய மதிப்பு, கடுமையான நோய் மற்றும் இறப்பைக் குறைப்பதாகும்,' என்று, ஒரு சுகாதார சி...

கடும் ஊரடங்கு மிக செலவானது மற்றும் கோவிட் -19 பரவலைத் தடுக்க பயனற்றது

'இந்தியாவின் கோவிட்-19 இரண்டாவது அலைக்கு வழிவகுத்த திரள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பற்றிய தவறான கருத்துக்கள், விழிப்பின்மை'

மும்பை: 2021ஆம் ஆண்டு தொடங்கியதும், இந்தியா மெதுவாக கோவிட் -19 க்கு பிந்தைய சூழலுக்கு செல்லும் என்று கருதப்பட்டது. செப்டம...

இந்தியாவின் கோவிட்-19 இரண்டாவது அலைக்கு வழிவகுத்த திரள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பற்றிய தவறான கருத்துக்கள், விழிப்பின்மை

'விலை வரம்பு தனியார் கோவிட்-19 தடுப்பூசிகளை நகரங்களுக்கு கட்டுப்படுத்துகின்றன'

மும்பை: மார்ச் 11, 2021 நிலவரப்படி இந்தியா முழுவதும் 26 மில்லியனுக்கும் அதிகமான கோவிட்-19 தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன, ...

விலை வரம்பு  தனியார் கோவிட்-19 தடுப்பூசிகளை நகரங்களுக்கு கட்டுப்படுத்துகின்றன

'கோவிட்டுக்கு பின் சோர்வு, மனத்திறன் குறைவு உண்மையானவை, ஆனால் நிரந்தரமாக இல்லை'

மும்பை: கோவிட்-19 தொற்றில் இருந்து மீண்ட பல நோயாளிகள், தொடர்ந்து சோர்வு மற்றும் மறதி ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டனர், இந்நில...

கோவிட்டுக்கு பின் சோர்வு, மனத்திறன் குறைவு உண்மையானவை, ஆனால் நிரந்தரமாக இல்லை

'பி.எம். 2.5 உடன் கலந்துவிடும் வைரஸ் துகள்கள் கொடிய விருந்துக்கு வழிவகுக்கிறது'

மும்பை:டெல்லியில் அதிக எண்ணிக்கையிலான புதிய கோவிட் -19 வழக்குகள் பதிவாகியிருப்பது “காற்று மாசுபாட்டின் நேரடி விளைவு” என்ற...

பி.எம். 2.5 உடன் கலந்துவிடும் வைரஸ் துகள்கள்  கொடிய விருந்துக்கு வழிவகுக்கிறது