ராஜஸ்தான்

ஜெய்ப்பூர் தனது சுகாதார ஊழியர்களை தொற்றுநோயில் இருந்து எப்படி பாதுகாத்தது

ஜெய்ப்பூர் தனது சுகாதார ஊழியர்களை தொற்றுநோயில் இருந்து எப்படி...

ஜெய்ப்பூர் மற்றும் டெல்லி: தேவையான நேரத்தில் சரியானபடி கோவிட்-19 பரிசோதனைகள், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வசதிகள், பாதுகாப்பு...

ராஜஸ்தானில் வடிவம் பெற்ற இந்தியாவில் முதலாவது சுகாதார உரிமை சட்டம்

புதுடெல்லி மற்றும் ஜெய்ப்பூர்: உள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் மனைவியின் சடலத்தை எடுத்து செல்ல வாகன வசதி செய்யப்படாததால்,...

ராஜஸ்தானில் வடிவம் பெற்ற இந்தியாவில் முதலாவது சுகாதார உரிமை சட்டம்