மாசு

பி.எம். 2.5 உடன் கலந்துவிடும் வைரஸ் துகள்கள்  கொடிய விருந்துக்கு வழிவகுக்கிறது

'பி.எம். 2.5 உடன் கலந்துவிடும் வைரஸ் துகள்கள் கொடிய விருந்துக்கு...

மும்பை:டெல்லியில் அதிக எண்ணிக்கையிலான புதிய கோவிட் -19 வழக்குகள் பதிவாகியிருப்பது “காற்று மாசுபாட்டின் நேரடி விளைவு”...

சுத்தமான காற்று இந்தியர்களின் வாழ்வை மேலும் 1.7 ஆண்டுகள் அதிகரிக்கும்

புதுடெல்லி: இந்தியர்கள் சுவாசிக்கும் காற்று சுத்தமாக இருந்தால், அவர்களின் சராசரி ஆயுள் தற்போதுள்ள 69 என்பது, 70.7 என 1.7...

சுத்தமான காற்று இந்தியர்களின் வாழ்வை மேலும் 1.7 ஆண்டுகள் அதிகரிக்கும்