ஒடிசா

மகப்பேறு நன்மை: தமிழ்நாடு, ஒடிசாவிடம் இருந்து மத்திய அரசு என்ன கற்க வேண்டும்?

மகப்பேறு நன்மை: தமிழ்நாடு, ஒடிசாவிடம் இருந்து மத்திய அரசு என்ன கற்க...

புதுடெல்லி: நாட்டில் தகுதியான பெண்களில் 88% பேர், 2018-19இல் மத்திய அரசின் மகப்பேறு நன்மைகள் திட்டத்தில் சலுகைகள்...

ஏழ்மையான மற்றும் மிகவும் பின்தங்கியவர்களுக்கு மினி அங்கன்வாடிகள் உதவ முடியும்

ஒடிசாவின் பல்லஹாரா ஒன்றியம் சசகுர்ஜாங் ஊராட்சி கிராம சபா (கிராமக்குழு) கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. 5,000 மக்கள்தொகை...

ஏழ்மையான மற்றும் மிகவும் பின்தங்கியவர்களுக்கு மினி அங்கன்வாடிகள்  உதவ முடியும்

ஏன் பாதிக்கப்படும் பழங்குடியினர், நோயாளிகள், ஊட்டச்சத்து இல்லாதோருக்கு அளவான சுகாதார பாதுகாப்பு?

28 வயது சுகந்தி சாண்டோ, தனது 16 மாத மகன் பப்லூ மற்றும் 5 வயது மகன் பாபுவுடன். மூளை மலேரியாவில் இருந்து பப்லூ குணமடைந்து...

ஏன் பாதிக்கப்படும் பழங்குடியினர், நோயாளிகள், ஊட்டச்சத்து இல்லாதோருக்கு அளவான சுகாதார பாதுகாப்பு?

முட்டைகள் அதிகமுள்ள தேசம்; அதை குழந்தைகளுக்கு பெற போராடும் மாநிலங்கள்

ஒடிசாவின் அங்குலில் உள்ள சாரதாபூர் கிராமத்தில், அங்கன்வாடி உதவியாளர் ருக்மிணி பெஹ்ரா, 48, மூன்று முதல், ஆறு வயது...

முட்டைகள் அதிகமுள்ள தேசம்; அதை குழந்தைகளுக்கு பெற போராடும் மாநிலங்கள்