பீகார்

காசநோய்க்கு எதிரான இந்தியாவின் போரில் மருந்தகங்கள் எவ்வாறு உதவக்கூடும்

காசநோய்க்கு எதிரான இந்தியாவின் போரில் மருந்தகங்கள் எவ்வாறு

மும்பை: காசநோய் (TB) பரிசோதனை மற்றும் மருத்துவர் பரிந்துரைகளில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மருந்தகங்கள், இந்தியாவில் நோய்...