குடும்பங்கள் தங்கள் இதய நோய்க்கான அபாயத்தை எவ்வாறு குறைக்கலாம்

குடும்பங்கள் தங்கள் இதய நோய்க்கான அபாயத்தை எவ்வாறு குறைக்கலாம்

புதுடெல்லி: முழு குடும்பங்களும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்ற ஊக்குவிக்கும் திட்டம், ஆரம்பகால இரத்தக்குழாய் இதய...