‘சிறு கிராமங்களில் இருந்து வரும் கோவிட் வழக்குகள்… பருவமழை காய்ச்சல் சூழலால் குழப்பம்’

‘சிறு கிராமங்களில் இருந்து வரும் கோவிட் வழக்குகள்… பருவமழை காய்ச்சல் சூழலால் குழப்பம்’

சென்னை: இந்தியா கோவிட் -19 வழக்குகளின் எண்ணிக்கை 50 லட்சத்தை கடந்ததுடன் 83,000 க்கும் அதிகமான இறப்புகளைப் பதிவு செய்துள்ள...

கோவிட் -19: ‘இந்தியாவின் விதிவிலக்கு’ குறைந்த இறப்புவீதமாக விளக்கக்கூடாது

சென்னை: புதிய கணக்கெடுப்பு மதிப்பீடுகள், உலகில் வேறு எங்கும் இல்லாத அளவுக்கு இந்தியாவில் கோவிட்19 இறப்பு விகிதங்கள்...

கோவிட் -19: ‘இந்தியாவின் விதிவிலக்கு’ குறைந்த இறப்புவீதமாக  விளக்கக்கூடாது

ஏன் தணிக்கைகள், சரிசெய்யப்பட்ட இறப்புகளை கோவிட் மரண எண்ணிக்கையில் காணவில்லை

சென்னை: கடந்த ஜூன் 15 இரவு, பிரஹன் மும்பை மாநகராட்சி (பி.எம்.சி.) வழக்கமான தனது மாலை நேர கோவிட் -19 அறிக்கை மற்றும்...

ஏன் தணிக்கைகள், சரிசெய்யப்பட்ட இறப்புகளை கோவிட் மரண எண்ணிக்கையில் காணவில்லை

அதிகப்படியான இறப்பு விகித வெற்றிடங்களை இந்தியா எவ்வாறு நிரப்ப முடியும்

சென்னை:கோவிட்-19 தொற்றுநோய்க்கு முன்பிருந்தே இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்ட மரணங்கள்எப்போதும் சிக்கல்...

அதிகப்படியான இறப்பு விகித வெற்றிடங்களை இந்தியா எவ்வாறு நிரப்ப முடியும்