மக்கள்தொகையில் பாதி பேர் மட்டுமே முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்ட நிலையில், பூஸ்டர் டோஸுக்கு தயாராகும் இந்தியா

மக்கள்தொகையில் பாதி பேர் மட்டுமே முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்ட...

நொய்டா: கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் பூஸ்டர் டோஸ், கோவிட்-19-ஐ ஏற்படுத்தும் வைரஸான சார்ஸ்-கோவ்-2 இன் மாறுபட்ட திரிபான...

4 வயதுக்குட்பட்ட ஏழை, பணக்கார குழந்தைகளில் 38% பேர் வளர்ச்சி குன்றியவர்கள்: ஆய்வு

மும்பை: இந்தியாவின் பணக்கார குடும்பங்களில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு (22%) குழந்தைகள், தங்கள் வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சியின்றி (அல்லது...

4 வயதுக்குட்பட்ட ஏழை, பணக்கார குழந்தைகளில் 38% பேர் வளர்ச்சி குன்றியவர்கள்: ஆய்வு

மருத்துவ கருக்கலைப்பு சட்டம், அது மிகத் தேவைப்படும் பெண்களிடம் தோல்வியுறுகிறது

மும்பை: 1971ஆம் ஆண்டு மருத்துவ கருக்கலைப்பு (எம்டிபி) சட்டத்தின் கீழ் கருக்கலைப்பு செய்வதற்கான கோரிக்கையை, சென்னை உயர்...

மருத்துவ கருக்கலைப்பு சட்டம், அது மிகத் தேவைப்படும் பெண்களிடம் தோல்வியுறுகிறது

காய்ச்சல் போன்ற தொற்றுநோய் உலகளவில் 8 கோடி பேரை கொல்லக்கூடும், 5% உலக ஜி.டி.பி.யை அழிக்கும்: புதிய அறிக்கை

ஆதாரம்: உலக சுகாதார அமைப்பு மற்றும் உலக வங்கியால் கூட்டப்பட்ட உலகளாவிய ஆயத்த கண்காணிப்பு வாரியம் வெளியிட்ட‘எ வேர்ல்ட்...

காய்ச்சல் போன்ற தொற்றுநோய் உலகளவில் 8 கோடி பேரை கொல்லக்கூடும், 5% உலக ஜி.டி.பி.யை அழிக்கும்: புதிய அறிக்கை