வறுமை

இந்தியாவின் ஏழைகளில் 47%, பணக்காரர்களில் 30% குழந்தைகளுக்கு முழு நோய்த்தடுப்பு செய்யப்படவில்லை

இந்தியாவின் ஏழைகளில் 47%, பணக்காரர்களில் 30% குழந்தைகளுக்கு முழு...

மும்பை: இந்தியாவின் ஏழை குழந்தைகளில் கிட்டத்தட்ட 47% பேருக்கு முழுமையாக நோய்த்தடுப்பு செய்யப்படவில்லை; இது, பணக்கார...