கர்நாடகா

‘சூப்பர் ஸ்பிரெடிங்’ கர்நாடகாவில் அதிக கோவிட் -19 பரவலுக்கு காரணம் என்பதை தொடர்பு தடமறிதல் தரவு காட்டுகிறது

‘சூப்பர் ஸ்பிரெடிங்’ கர்நாடகாவில் அதிக கோவிட் -19 பரவலுக்கு காரணம்...

டெல்லி: கர்நாடகாவில் பெரும்பாலான கோவிட் -19 வழக்குகள், சமூகப்பரவலுக்கு முந்தைய நிலையை குறிப்பிடும் “சூப்பர் ஸ்பிரெடர்ஸ்”...

தாய் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் குழந்தைகள் நலனில் கர்நாடகா எப்படி முன்னேற்றம் காண்கிறது

தென் இந்தியாவில், கர்நாடக மாநிலம் தான் பிரசவத்தின் போது தாய் மரண விகிதத்தை அதிகம் கொண்டுள்ளது. இதை எதிர்கொள்ள கொண்டு...

தாய் மீது  கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் குழந்தைகள் நலனில் கர்நாடகா எப்படி முன்னேற்றம் காண்கிறது