சுகாதார நிதி மற்றும் ஆட்சி - Page 2

பொது சுகாதாரம், ஊட்டச்சத்து சேவைகளில் குறைந்த பலனை பெறும் இந்திய ஏழை பெண்கள்

பொது சுகாதாரம், ஊட்டச்சத்து சேவைகளில் குறைந்த பலனை பெறும் இந்திய ஏழை பெண்கள்

புதுடெல்லி: ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் மேம்பாட்டு சேவை-ஐசிடிஎஸ் (ICDS) திட்டத்தின் கீழ், 2016 வரையிலான 10 ஆண்டுகளில்,...

சுகாதாரத்திற்கு செலவிடுதல் அதிகரிக்க வாய்ப்பிருந்தும் இந்தியாவில் பொது சுகாதார வசதிகள் ஏன் பாதிக்கப்படுகிறது

புதுடெல்லி: 2019 பட்ஜெட்டில் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகத்திற்கான ஒதுக்கீடு, 2018-19 ஆம் நிதியாண்டில் ரூ. ...

சுகாதாரத்திற்கு செலவிடுதல் அதிகரிக்க வாய்ப்பிருந்தும் இந்தியாவில் பொது சுகாதார வசதிகள் ஏன் பாதிக்கப்படுகிறது

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்திற்கு 2019 பட்ஜெட் நிதி ஒதுக்க வாய்ப்பு; நோஞ்சானாகும் பிற முக்கிய சுகாதார திட்டங்கள்

புதுடெல்லி: ஒருவழியாக இந்திய அரசியல் கட்சிகளின் செயல்திட்டத்தில் சுகாதாரமும் ஒரு பகுதியாக மாறியுள்ளது; பொதுத்தேர்தலுக்கு ...

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்திற்கு 2019 பட்ஜெட் நிதி ஒதுக்க வாய்ப்பு; நோஞ்சானாகும் பிற முக்கிய சுகாதார திட்டங்கள்

4 ஆண்டு தூய்மை இந்தியா திட்டத்துக்கு பின் திறந்தவெளி மலம் கழித்தல் 26% குறைந்தது; ஆனால் கட்டுமானங்களோடு கழிப்பறை பயன்பாடு பொருந்தவில்லை

புதுடெல்லி: கிராமப்புறங்களில் வாழும் பெரும்பாலான இந்தியர்கள் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒப்பிடும் போது, 2018ல் சொந்தமாக...

4 ஆண்டு தூய்மை இந்தியா திட்டத்துக்கு பின் திறந்தவெளி மலம் கழித்தல் 26% குறைந்தது; ஆனால் கட்டுமானங்களோடு கழிப்பறை பயன்பாடு பொருந்தவில்லை

கண்டறியப்படும் நோயாளிகள், இந்தியாவில் மீண்டும் தொழுநோய்? வல்லுனர்கள் சந்தேகம்; மாறுபடுகிறது அரசு

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் மீண்டும் தொழுநோய் தலைதூக்கியுள்ளது. . பொது சுகாதார பிரச்சனையாக இருந்த தொழுநோய் இந்தியாவில்...

கண்டறியப்படும் நோயாளிகள், இந்தியாவில் மீண்டும் தொழுநோய்?  வல்லுனர்கள் சந்தேகம்;  மாறுபடுகிறது அரசு