மனநோயுடன் வாழும் நோயாளிகளை கோவிட்-19 நெருக்கடியுடன் மருத்துவமனைகள் எவ்வாறு எதிர்கொண்டன

மனநோயுடன் வாழும் நோயாளிகளை கோவிட்-19 நெருக்கடியுடன் மருத்துவமனைகள் எவ்வாறு எதிர்கொண்டன

புதுடெல்லியில் உள்ள மனித நடத்தை & அதனுடன் தொடர்புடைய அறிவியல் நிறுவன மருத்துவமனையில் (IHBAS), சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க ...