கண்டறியப்படும் நோயாளிகள், இந்தியாவில் மீண்டும் தொழுநோய்?  வல்லுனர்கள் சந்தேகம்;  மாறுபடுகிறது அரசு

கண்டறியப்படும் நோயாளிகள், இந்தியாவில் மீண்டும் தொழுநோய்? வல்லுனர்கள் சந்தேகம்; மாறுபடுகிறது அரசு

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் மீண்டும் தொழுநோய் தலைதூக்கியுள்ளது. . பொது சுகாதார பிரச்சனையாக இருந்த தொழுநோய் இந்தியாவில்...

தூய்மை இந்தியா திட்ட நெருக்கடிகளை வெளிப்படுத்தும் ஜம்மு; குடிநீர் ஆதாரங்களில் கலக்கும் 94% சுத்திகரிக்கபடாத கழிவுநீர்

(ஜம்மு) ஜம்மு & காஷ்மீர்: ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை திறவெளி கழிப்பிடம் இல்லாத (ODF) மாநிலமாக, 2018 செப்டம்பர் 15ஆம்...

தூய்மை இந்தியா திட்ட நெருக்கடிகளை வெளிப்படுத்தும் ஜம்மு;  குடிநீர் ஆதாரங்களில் கலக்கும் 94% சுத்திகரிக்கபடாத கழிவுநீர்