ஒயிட் காலர் வேலையால் இந்தியர்களுக்கு உடல் பருமன், நாள்பட்ட நோய் ஏற்படும் ஆபத்து

ஒயிட் காலர் வேலையால் இந்தியர்களுக்கு உடல் பருமன், நாள்பட்ட நோய் ஏற்படும் ஆபத்து

மும்பை: ஒயிட் காலர் பணி எனப்படும் அமர்ந்து வேலை பார்ப்போருக்கு, அவர்களின் குறைந்த உடலுழைப்பு காரணமாக சராசரி உடல் நிறை...