சமூகப்பரவலை மறுப்பது இந்தியாவின் கோவிட்-19 செயல்பாட்டைஎவ்வாறு பாதிக்கிறது

சமூகப்பரவலை மறுப்பது இந்தியாவின் கோவிட்-19 செயல்பாட்டைஎவ்வாறு பாதிக்கிறது

நவி மும்பை: கோவிட் தொற்று சமூகப்பரவலாகிவிட்டதாக கேரள அரசு உறுதி செய்தபோதும், இந்திய அரசு இது குறித்து மவுனமாக இருந்து...

நிதி தலைநகரில் இருந்து கோவிட் தலைநகரான பரிதாபம்: மும்பையில் என்ன தவறு நேர்ந்தது

நவி மும்பை: மங்கலான முகமூடி, ரப்பர் கையுறை மற்றும் கை கழுவும் கிருமி நாசினி பாட்டிலுடன், மும்பையின் பிரஹன்மும்பை...

நிதி தலைநகரில் இருந்து கோவிட் தலைநகரான பரிதாபம்: மும்பையில் என்ன தவறு நேர்ந்தது

அஸ்ஸாமின் உலக புகழ் பெற்ற தேயிலை தோட்டங்கள் கர்ப்பிணிகளுக்கு கொடியது

அஸ்ஸாம் தேயிலை தோட்டத்தில் பணியும் பிலாசி உரவ்(32), கர்ப்பம் தரிக்க அஞ்சுகிறார். “கர்ப்ப காலத்தில் இறந்த சிலரை எங்கள்...

அஸ்ஸாமின் உலக புகழ் பெற்ற தேயிலை தோட்டங்கள் கர்ப்பிணிகளுக்கு கொடியது