சிகிச்சை இலவசம், 4-ல் ஒரு இந்திய காசநோயாளி சொத்தை விற்றோ அல்லது கடன் பெற்றாக வேண்டும்

சிகிச்சை இலவசம், 4-ல் ஒரு இந்திய காசநோயாளி சொத்தை விற்றோ அல்லது கடன் பெற்றாக வேண்டும்

புதுடெல்லி: நான்கு காசநோய் நோயாளிகளில் (TB) ஒருவர், தமது மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சொத்துக்களை விற்றோ அல்லது பணம் கடன்...