முசாபர்பூர் குழந்தைகளில் 5 இல் 2 எடை குறைந்தவை; 2 இல் 1க்கு வளர்ச்சி குறைபாடு

முசாபர்பூர் குழந்தைகளில் 5 இல் 2 எடை குறைந்தவை; 2 இல் 1க்கு வளர்ச்சி குறைபாடு

தீவிர மூளை அழற்சி (AES) அறிகுறியுடன் பீகாரின் முசாபர்பூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் குழந்தைகள். மும்பை:...

காசநோய்க்கு எதிரான இந்தியாவின் போரில் மருந்தகங்கள் எவ்வாறு உதவக்கூடும்

மும்பை: காசநோய் (TB) பரிசோதனை மற்றும் மருத்துவர் பரிந்துரைகளில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மருந்தகங்கள், இந்தியாவில் நோய்...

காசநோய்க்கு எதிரான இந்தியாவின் போரில் மருந்தகங்கள் எவ்வாறு உதவக்கூடும்